poliranje

 Saveti, ideje za poliranje


Ovde smo pokupili buket ideja sa savetima kojim želimo potpomoći one ljude koji su već oprobali poliranje, ali nemaju dovoljno znanja iz te oblasti, a možda će i stari majstori naći koju ’caku’. Poliranje je vrlo složen proces, zavisi od mnogo faktora: vrste i strukture materijala radnog predmeta, pripreme površine, broja obrtaja, pritiska koluta na radni predmet, radne temperature, vrste i tvrdoće materijala koluta za poliranje, vrste i sastava paste, vreme trajanja poliranja, ....itd. U daljnjem opisatćemo poliranje po fazama obrade.


Pripreme za brušenje

Povšinu radnog predmeta treba očištiti, odmastiti, sušiti. Ovo može da se radi hemijskim sredstvima ili mahanički. Poliranje farbanih povšina (npr. aluminijumske felne) je moguće ako se prethodno farba besprekorno odstrani. To je moguće uz pomoć tzv. ’removera’ - odstranjivača farbe (ima u farbarama) i šmirgle ili pomoću pištolja za vreli vazduh i šmirgle.


Brušenje

Brušenje je postupak koji uvek prethodi poliranju.
Kvaliltet poliranja mnogo zavisi od kvaliteta brušene površine. Ono što nije dobro obrušeno ne može da se popravlja poliranjem.
Prilikom brušenja finih površina ili kod obnove već jednom poliranih površina, nakon čišćenja, odmašćivanja treba izvršiti test za izbor granulacije brušenja. Treba početi sa granulacijom 400 (npr. vodobrusni papir) na najizgrebanijem delu. Ako ta granulacija ne može odstraniti riseve i oštećenja, onda treba probati redom sa sve grubljim granulacijama 320,240 do 180. Uvek treba da se uverite da prethodni grublji sloj brušenja odstranjen. Ovo je vrlo lako, ako su pojedini slojevi brušenja upravni jedan prema drugom. Dok se vidi poprečni pravac brušenja, možeš biti siguran da nisi otklonio sve tragove prethodnog stepena.

Ručno aluminijum nikad ne brusiti grubljim od gran.180 jer ostavlja preduboke riseve. Mašinskim brušenjem može biti za stepen grublja, tj. gran.150. Za mašinsko brušenje alumijuma i mekanih materijala je najbolje koristiti tzv. Scotch Brite (brusna runa) na koji se ne lepe čestice aluminijuma.
Interesatno, ali je činjenica da za inox (nerđajući i vatrootporni čelik) koji je vrlo žilav materijal, isto je najbolje brusiti Scotch Britom. Scotch Brite je dostupan u razlčitim oblicima: diskovi, kolutovi, arci, trake, rolne. Koji će se koristiti zavisi od konfiguracije obradka.


Poliranje

Magnezijum i njegove legure se ne mogu polirati. To znači da neke autofelne nije moguće polirati zbog velikog sadržaja magnezijuma.
Inox i titanijumove legure ne mogu se polirati običnim pastama već zahtevaju posebne paste uz mašinsko poliranje. Kod njih je veliki problem i zagravanje, koje može promeniti strukturu površinskog sloja i dovesti do gubljenja kvaliteta. Prvu fazu poliranja kod ovih legura treba raditi sa agresivnom pastom koja ima u sebi silicijumkarbidne čestice (npr. Extra cut) uz korišćenje sisal kolutova.

Uopšteno, poliranje može biti jednostepeno, obično je dvostepeno ali ako je potreban ’ogledalo sjaj’ onda može biti višestepeno. Najvidnije promene se dešavaju pri prvom stepenu, odnosno pri predpoliranju.
Uvek polirati po pravoj liniji jednomernim pritiskom na površinu.
Ako se kolut pomera u suprotnom smeru od smera obrtanja on će ostaviti tragove paste. To je faza obrade. Ako se smer okretanja i pomeranja poklapaju, manje ostaju tragovi paste na površini. To je završna faza i na taj način može se odstraniti 90 % paste.
Obratite veliku pažnju na čistoću pri radu.
 
VAŽNO: Jedan kolut može da se koristi samo sa jednom pastom! Krpa za čišćenje može da se upotrebi samo za jednu vrstu čišćenja.

Za čišćenje kod predpoliranja koristite frotirni materijal, a nakon zavšnog poliranja mekano platno. Ruke oprati pre svakog ciklusa rada ili uzeti čiste rukavice.


Saveti za poliranje

- maximalno očistiti radni komad pre početka rada
- treba izbeći sakupljanje ostataka paste i krpe na radnom komadu
- između svake faze poliranje površinu prebrisati industrijskim alkoholom i pokupiti ostatake paste i krpe
- svako sredsdstvo za brušenje i poliranje je toliko fino, koliko je najgrublja komponenta u njemu
- uvek koristite samo takvu krpu ili platno za spremanje koje nije orubljeno ili nema lepljenih ili ušivenih etiketa
- ako polirate veće površine uvek treba raditi na manjim delovima jer je tako brži i konzistentniji
- nikad nemojte koristiti wax na hromu, hrom će da ’zamagli’
- nakupljenu pastu i niti od pamuka odstranite praškom za čišćenje
- pri zavšnom poliranju povšinu poprskajte vodom i malo još poliraj sa kolutom. Ovo će zatvoriti pore materijala i zaštiti će komad od stvaranja fleke od kiše ili vlage
- nemojte previše pritisnuti komad na kolut za poliranje, naročito pri istosmernom poliranju jer ostavlja duboke riseve
- ako polako pomerate komad po kolutu za poliranje ostaće manje riseva
- nikad ne koristite kiseline ili amonijak za aluminijum, bakar, bronzu ili mesing. Kiseline ’pojedu’ cink i napadnu leguru
- poliranje nastojte vršiti u pravcu valjanja i izvlačenja materijala
- nemojte žuriti sa poliranjem.... videće se!
- za onog ko polira, budućnost je sjajnija! :-)


Na kraju da damo neke konkretne preporuke upotrebe pasti:


Faza poliranja
PredpoliranjePoliranjeVisok  sjaj
Kolut za poliranjesisal, impregnirani ili neimpregniranigustošiveni kolutovi od platna ili čojeretkošiveni kolut od platna
Naziv pasteNaziv pasteNaziv paste
Materijal
Bakar, bronzaTripomax superChromax super
AluminijumGlomax
AluminijumTripomax superChromax super
Gvožđe i legure
gvožđa
Extra cutMaxfin   Chromax super; Blumax
Legure sa visokim sadrž.
hroma
Titan extraMaxfinChromax green
PlastikaPlastimax

  Na primer: za visoki sjaj kod inoxa treba koristiti retkošiveni kolut od platna i koristiti Blumax pastu.
     
Ova preporuka je uopštena i najviše se koristi. Naravno, nudimo alate i paste za poliranje i za druge metale. Proverite kod nas.
Detaljno uputstvo za korišćenje Lea paste možete pronaći ovde:
uputstvo za paste za poliranje
Ako vam se sviđa naša web stranica i mislite da dajemo relevantne infromacije, podelite ove informacije sa drugima: